elektro

Úvod do radiotechniky (radiotechnika)

  • Ivan Němec
  • 1953
  • Státní nakladatelství technické literatury
100 Kč

Jak číst schémata v radiotechnice a elektrotechnice

  • Václav Klepl
  • 1965
60 Kč

ABC lovce zvuku

  • Zdeněk Bouček, Ivo Rottenberg
70 Kč

Světlo a síla Stainer - Veselý

  • Světové dějiny techniky sv. 5
350 Kč

Druhý malý Edison (elektrokutil)

  • Adolf Schneider
  • 1942
  • Melantrich
Prodáno