architektura / design / typografie / avantgarda

Nové české divadlo 1927 (divadelní avantgarda, počátky)

 • Josef Kodíček, Miroslav Rutte
 • 1927
 • Aventinum
250 Kč

Obnova a restaurování Nexova domu v Telči

 • Miloslav Hanzl, Pavel Jerie, Ladislav Bezděk
 • 2017
300 Kč

Nové české divadlo 1928 - 1929 (divadelní avantgarda, počátky)

 • Josef Kodíček, Miroslav Rutte
 • 1929
 • Aventinum
350 Kč

Nové české divadlo 1918 - 1926 (divadelní avantgarda, počátky)

 • Josef Kodíček, Miroslav Rutte
 • 1926
 • Aventinum
300 Kč

České hrady, díl první

 • Dobroslava Menclová
 • 1672
 • Odeon
250 Kč

Štíty a motivy attikové v české renaissanci - Srovnávací architektonická studie

 • Antonín Balšánek
 • 1902
 • Česká matice technická
380 Kč

Kámen v architektuře

 • Bohuslav Syrový
 • 1984
 • Státní nakladatelství technické literatury
250 Kč

Kámen jako událost

 • Alois Jilemnický
 • 1984
 • Panorama
200 Kč

Jiří Příhoda - Void (podpis umělce)

 • 2022
400 Kč

Černínský palác v Praze (Hradčany, barokní architektura)

 • Vilém Lorenc, Karel Tříska
 • 1980
 • Panorama
250 Kč

VŠUP 2001/2002

 • 2001
90 Kč

Kámen v rukodělné výrobě českého venkova – kamenosochařství (podpisy 2 spoluautorů)

 • Zdeněk Hanzl, Zdeněk Gába, Lubomír Procházka, Kateřina Sedlická, Jiří Slouka, Jiří Traxler
 • 2003
 • Nakladatelství Lidové noviny
390 Kč

Život, výtvarný sborník, svazek V., 1925

 • Václav Rabas, Ladislav Sutnar
2 300 Kč