Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností podávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze prodávajícímu a budou prodávajícím uchovávány za pomocí prostředků výpočetní techniky. Prodávající se zavazuje, že nezpřístupní ani neumožní zpřístupnit a nesdělí důvěrné informace nepřímo třetím osobám, pokud k tomu neexistuje právní důvod. Prodávající odpovídá za to, že mlčenlivost budou zachovávat i jeho zaměstnanci, jiné jím pověřené osoby a případní externí spolupracovníci; poskytování důvěrných informací těmto osobám může být provedeno pouze v míře nezbytně potřebné pro realizaci těchto všeobecných obchodních podmínek a tyto osoby musí být zavázány k povinnosti ochrany důvěrných informací minimálně ve stejném rozsahu, jakým je zavázán Antikvariát Karlín, dle těchto obchodních podmínek. Kupující bere na vědomí, že tento souhlas s výše uvedeným zpracováním jeho osobních údajů je plně dobrovolný.