knižní kultura / jazykověda / literární věda

Le livre des saisons, miniatura, iluminace

  • Germain Bazin
400 Kč

Básníci, věštci a bojovníci

  • František Chudoba
80 Kč

Lidé, roky, život

  • Ilja Erenburg
80 Kč

Knižní ilustrace Adolfa Kašpara bibliografie

  • B. B. Buchlovan
100 Kč

Soupis děl J. A. Komenského v československých knihovnách, archivech a museích

  • sestavila komise pro soupis děl J. A. Komenského
300 Kč

Almanach Kmene 1948

80 Kč

Tajemství básnického tvaru

  • Vítězslav Rzounek
50 Kč

Na přelomu desetiletí

  • Štěpán Vlašín
80 Kč

Výbor z korespondence filologa Josefa Krále

  • Martin Svatoš
100 Kč

Umělecký svět současné prózy

  • G. A. Bělaja
100 Kč