knižní kultura / jazykověda / literární věda

Prodejní výstava S knihou celým světem - Cestopisy, atlasy, mapy

  • F. Fiala, O. Gross, A. Kovanda, J. Chvalkovský, M. Trešl, J. Zedníček a kol.
100 Kč

Bibliografie díla F. X. Šaldy

  • Jiří Pistorius
100 Kč

Úvod do studia literatury

  • Josef Hrabák
80 Kč

Literární komparatistika

  • Josef Hrabák
100 Kč

Slovník české literatury 1970 - 1981

  • Vladimír Forst
40 Kč

Za slova tiše nahlédni

  • Lubomír Tomek
60 Kč

O stadionských archiváliích a knihách

  • Jan Pelant
60 Kč

Jedna lomená jednou

  • Petr Křička
150 Kč

V zúženém prostoru - Publicistika z let 1957 - 1981

  • Václav Černý
80 Kč

Sloh žurnalistiky

  • J. V. Bečka
100 Kč

Výslovnost spisovné češtiny

100 Kč

Česká literatura 6, 2006

80 Kč

Česká literatura 4, 2006

80 Kč