žánr / stará grafika ostatní

Don Quijote (51 původních dřevorytů a 2 zinkografické reprodukce – forma pohlednic)

  • Quido Manes
  • 1923
  • Družstevní práce
450 Kč

Handelsschiffe, obchodní lodě II

150 Kč

Kriegsschiffe, válečné lodě

150 Kč

Kůň, poník

150 Kč

Litografie - dívka na koni

150 Kč

Des Vaters Rache

350 Kč

Kroj bulharský (č. 10314)

150 Kč

Kroj krajinský (č. 10314)

150 Kč

Černohorka (č. 10314)

150 Kč

Chorvátský kroj (č. 10314)

150 Kč

Velkoruska (č. 10314)

150 Kč

Polský kroj (č. 10314)

150 Kč