architektura / design / typografie / avantgarda

Kouzelný deštník - Grotesní romaneto

  • Jiří Mařánek
60 Kč

Česká architektura 1800 - 1920

  • Zd. Wirth, Ant. Matějček
100 Kč

Sbohem a šáteček (vázaná, Teige)

  • Vítězslav Nezval
150 Kč

Shaw - Ideologie a dramatika

  • Frank Tetauer
150 Kč

Svatá Koruna, bývalý klášter cistercienský

  • Josef Braniš
1 400 Kč

Pražské interiéry (vnitřky kostelů, paláců, pražských domů)

  • Josef Ehm, Emanuel Poche
180 Kč

O věcech obecných čili Zóon politikon (avantgarda)

  • Karel Čapek
2 000 Kč

Pražská architektura - Významné stavby jedenácti století

  • Jaroslava Staňková, Jiří Štursa, Svatopluk Voděra, il. Jaroslav Staněk
250 Kč

Praha ve fotografii Karla Plicky

  • Karel Plicka
350 Kč

Kurdská noc

  • Jean Richard Bloch
100 Kč

Albert Pražák - T. G. Masaryk

500 Kč