ekonomie / PC literatura / management / řízení lidských zdrojů

Generální stávka ve Velké Británii 1926

 • John Murray
100 Kč

Válka a ekonomika

 • Marcel Brožík
100 Kč

Válka a lidské zdroje

 • P. V. Sokolov
100 Kč

How Any Startup Can Achieve Explosive Customer Growth Traction

 • Gabriel Weinberg, Justin Mares
250 Kč

Mistrovství v C ++

 • Stephen Prata
400 Kč

Jednání - Jak úspěšně vyjednávat

 • Barbara Schott
50 Kč

Daňové odpisy a finanční leasing v praxi

 • Eva Sedláková
80 Kč

Člověk a stroj

 • Stuart Chase, il. W. T. Murch
200 Kč

Konec reklamy jak jsme doposud znali (marketing)

 • Sergio Zyman, Armin Brott
100 Kč

Ekonomie - Stručný přehled

 • Jena Švarcová a kolektiv
80 Kč

Turbo Vision - Výklad a programování

 • Štěpán Beynovszký
200 Kč

Přijímací pohovor v angličtině (jazyková příručka)

 • Jackie Pocklington, Patrik Schulz, Erich Zettl
80 Kč

Člověk a čas - Time management IV. generace

 • Petr Pacovský
150 Kč

Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera

 • Drahomíra Pavelková, Adriana Knápková
200 Kč