Výbor z díla

  • Autor: C. A. Helvétius
  • Rok vydání: 1953
  • Nakladatelství: Státní nakladatelství politické literatury
  • Vazba: původní brož
  • Cena: 60 Kč

Popis

Edice Živé odkazy svazek 12. řada 2, obálka je ve spodní části ve hřbetu natržena (viz foto), nalepeno ex-libris, knižní blok je v pěkném stavu. 

C. A. Helvétius, význačný představitel francouzského materialismu 18. století, vyšel z Lockeova sensualismu a zabýval se ve svém filosofickém díle především člověkem, morálkou, politikou a náboženstvím. Byl odpůrcem asketického ideálu, hlásaného církví, dokazoval, že umění žít a hledání pozemského štěstí je přirozeným úkolem člověka. Zdůrazňoval kladný význam vášní, pokud jsou správně řízeny mozkem. V politice byl odpůrcem despotismu a důsledně odmítal náboženství. Proto také obě jeho hlavní díla, O duchu a O člověku byla katolickou církví zatracena a spálena. - Výbor podává po prvé v českém překladu podstatné části z obou uvedených děl, tematicky seřazené do 6 oddílů: Principy. Mravnost. O despotismu. O náboženství. O zákonech. O výchově. - V předmluvě, kterou napsal dr. Jindřich Srovnal (str. 5–27), je podán stručný životopis Helvétiův.