Hlas domova, ročník XIX., číslo 3., 1969 (Jan Palach)

  • Rok vydání: 1969
  • Cena: 300 Kč

Popis

Staré noviny, novinový formát, 10 stran, dobře zachováno. 
Čtrnáctideník vydávaný v Austrálii exulantem Františkem Váňou.

Nadstranický nejvýznamnější exilový časopis v Austrálii, který měl široký ohlas i mimo australský kontinent. Byl založen v roce 1950 Josefem Rýparem, od července 1951 až do svého zániku v roce 1979 byl redigován Františkem Váňou. První oficiální číslo vyšlo až 23. července 1951. Obsah tvořily zprávy z Československa, zprávy o českých exulantech ve světě a informace o krajanských spolcích v Austrálii. Vedle stálých redaktorů a autorů Václava Michla, F. Váni a Karla Wendta příležitostně přispívali např. Ferdinand Peroutka, Ladislav Radimský, Alois Rozehnal či Pavel Tigrid.