Korán. Osmanský rukopis (chybí hřbet, určeno k zrestaurování) 18. století Turecko (vročení chybí)

  • Cena: 15 000 Kč

Popis

Celokožená soudobá vazba, vnější desky: hnědá kůže zdobená zlaceným slepotiskem s rostlinným motivem, který vyplňuje středový medailon a ornamenty v rozích desek; desky: Hnědá kůže zdobená středovým medailonem z prořezávané kůže provedeným zlatou slepotiskovou ražbou na deskách, výzdoba je doplněna zlacenými ornamenty v rozích, 18,5 x 12 x 3,5 cm. V tomto případě se jedná o iluminovaný rukopis, všechny texty jsou uzavřeny do rámců, jednotlivé verše jsou odděleny zlacenými tečkami. Vazba je kompaktní a není povolená, chybí hřbet, starý lesklý papír je silně zažloutlý, na některých stranách rozmazaný inkoust v textu, některé iluminace odborně vystřiženy a nalepeny, některé  stránky doplněny restaurátorskou papírovinou, někdy ovšem jen knihařskou lepenkou. Přikládáme co nejvíce náhledů – hlavně stran poškození či neodborných zásahů a též ukázky části dobře zachované.

Korán je posvátnou knihou islámského náboženství. Podle muslimské tradice byl zjeven proroku Muhammadovi (Mohamedovi), který žil pravděpodobně v letech 570 až 632.  Jednotlivá slova mu údajně diktoval archanděl Gabriel a korán je podle Muhammada obrazem nestvořeného slova Božího, tzv. Nebeské knihy (Umm-al-kitáb), existující věčně. Muhammad předával zjevení, kterých se mu dostalo, ústně po dobu 23 let. Korán v podobě knihy vznikl až později díky zápiskům Muhammadovy manželky a jeho žáků.  Jeho definitivní podoba se ustálila po polovině 7. století. Text v podobě rýmované prózy je rozdělen do 114 kapitol zvaných súry. Zajímavostí je, že súry nejsou řazeny chronologicky v pořadí, v jakém byly Muhammadem předneseny, ale podle své délky - na začátku koránu se nacházejí súry s nejdelšími texty, na konci s nejkratšími. Názvy jednotlivých súr obsahují tradiční údaj o tom, kde byly Muhammadovi zjeveny a dělí se tak na súry pocházející z jeho pobytu v Mekce nebo Medíně. Podle islámské tradice nesměl být korán překládán do jiných jazyků a nesměl se vydávat tiskem. Proto musel každý muslim ovládat arabštinu a za velkou zásluhu bylo považováno opsání celého textu koránu.