Příběhy starého Egypta a Mezopotámie (povinná školní četba, nové vydání)

  • Autor: Eduard Petiška
  • Cena: 80 Kč

Popis

Vydalo KMa , 2002, brožovaná, pěkný stav.
14 příběhů vycházejících z pradávných pověstí dvou kdysi věhlasných říší. Dávné egyptské příběhy vychází z překladů starých papyrů, z písemných zlomků a úryvků i ze zpráv starověkých řeckých spisovatelů. Pověsti Mezopotámie, starověké říše mezi řekami Eufrat a Tigris, jsou zpracovány podle překladů klínopisných záznamů na hliněných destičkách. Krásné čtení i pro dospělé. Soubor obsahuje i o Gilgamešovi, který se vydal hledat nesmrtelnost.