Časopis Domov 2, 1974

  • Cena: 120 Kč

Popis

Bytová kultura a technika v domácnosti 1974, SNTL, časopis velkého formátu 32 x 23 cm. Množství zajímavých fotografií a informací, designu, nábytek, retro, ukázky prací jednotlivých architektů, sklářů, skláren, designerů. V tomto čísle mimo jiné: Porcelán v Jablonci, Malovaný lidový nábytek Jana Hofmeisterová, Maďarské užité umění, aj.